Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Επαναπροσδιορίζοντας τον φόβο για τον Θεό

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ψαλμός 103
27 Αυγούστου 2023

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: