Σωκράτης Αναστασιάδης

Νομίζοντας ότι είμαι μόνος

Μήνυμα: Σωκράτης Αναστασιάδης
Ανάγνωσμα: Α’ Βασιλέων 19: 1-18, Β’ Τιμόθεο 4: 9-18, Ματθαίος 28: 18-20
24 Σεπτεμβρίου 2023

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: