Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Χωρίς το Χριστό τα πάντα ματαιότης

Σειρά: Από τη ματαιότητα στη Σοφία (Απολαμβάνοντας το Χριστό στο βιβλίο του Εκκλησιαστή)

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Εκκλησιαστής 1: 1-18 & 12: 13-14
20 Νοεμβρίου 2022

Από τη ματαιότητα στη Σοφία

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: