Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Χαρά, ένα ζητούμενο στη ζωή του χριστιανού

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ιωάννης 16: 16-22 & Γαλάτας 5: 16-25
19 Μαρτίου 2023

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: