Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Το πλήρωμα του χρόνου… και ο καιρός της χρείας

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Γαλάτας 4: 4, Εβραίους 1: 1-3, Εβραίους 4: 14-16
20 Δεκεμβρίου 2020

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: