Χάρης Νταγκουνάκης

Το ξεχασμένο βιβλίο

Μήνυμα: Χάρης Νταγκουνάκης
Ανάγνωσμα: Β΄ Βασιλέων 22: 1-13, Εβραίους 4: 12-13
17 Νοεμβρίου 2019

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: