Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Το έλεός Σου είναι καλύτερο από την ζωή

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ψαλμός 63
27 Σεπτεμβρίου 2020

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: