Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Στο κυνήγι για σοφία, γνώση και χαρά

Σειρά: Από τη ματαιότητα στη Σοφία (Απολαμβάνοντας το Χριστό στο βιβλίο του Εκκλησιαστή)

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Εκκλησιαστής 2
1 Ιανουαρίου 2023

Από τη ματαιότητα στη Σοφία

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: