Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Σεριανίζοντας στους υψηλούς τόπους

Σεριανίζοντας στους υψηλούς τόπους

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Α’ Βασιλέων 3: 1-15
13 Μαρτίου 2022

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: