Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ψάλλοντας στον Κύριο άσμα νέο

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ησαϊας 43: 9-13 & 18-19, Ρωμαίους 8: 1 & 18-23
31 Μαϊου 2020

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: