Ανδρέας Παναγιωτίδης

Πού είναι ο Χριστός την ώρα της καταιγίδας?

Μήνυμα: Ανδρέας Παναγιωτίδης
Ανάγνωσμα: Μάρκος 4: 35-41
13 Φεβρουαρίου 2022

Πού είναι ο Χριστός την ώρα της καταιγίδας?

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: