Χάρης Νταγκουνάκης

Πώς θα ανοίξουν τα παράθυρα του Ουρανού

Μήνυμα: Χάρης Νταγκουνάκης
Ανάγνωσμα: Β’ Βασιλέων 6:32 – 7:2 & Εφεσίους 2: 1-7
29 Ιανουαρίου 2023

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: