Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Όταν ο Παύλος κήρυξε στους φιλοσόφους

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Πράξεις 17: 16-34
21 Ιουλίου 2019

Όταν ο Παύλος κήρυξε στους φιλοσόφους

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: