Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Γαλάτας 3:23 – 4:8
1 Δεκεμβρίου 2019

Sand running through the bulbs of an hourglass

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: