Σωκράτης Αναστασιάδης

Ο σκοπός του Ευαγγελίου

Ο δρόμος από την αμφιβολία στην λατρεία!

Μήνυμα: Σωκράτης Αναστασιάδης
Ανάγνωσμα: Ιωάννης 20: 24-31
5 Μαϊου 2019

Ο σκοπός του Ευαγγελίου

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: