Κωνσταντίνος Αποστόλου

Ο κόκκος του σιναπιού και η παραβολή για το προζύμι

Μήνυμα: Κωνσταντίνος Αποστόλου
Ανάγνωσμα: Ματθαίος 13: 31-33
07 Φεβρουαρίου 2016

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: