Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ο Κύριος δεσπόζει στον κατακλυσμό

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ψαλμός 29, Μάρκος 4: 35-41, Ιωνάς
22 Νοεμβρίου 2020

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: