Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Νεογέννητα βρέφη και λίθοι ζώντες

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 1:22 – 2:10
8 Μαρτίου 2020

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: