Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Μιμητές του Ιωνά και αρνητές του Θεού

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ιωνάς
9 Οκτωβρίου 2022

Μιμητές του Ιωνά και αρνητές του Θεού

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: