Μάνος Τζαμτζής

Μαζί μας είναι ο Κύριος του σύμπαντος

Μήνυμα: Μάνος Τζαμτζής
Ανάγνωσμα: Ψαλμός 46
22 Σεπτεμβρίου 2019

Μαζί μας είναι ο Κύριος του σύμπαντος!

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: