Φιλήμων Τυλλιανάκης

Μαρία, η μητέρα του Ιησού

Μήνυμα: Φιλήμων Τυλλιανάκης
Ανάγνωσμα: Λουκάς 1: 26-38
18 Δεκεμβρίου 2022

Detail of high altar by Sieger Koder in St. Joseph’s Church in Bad Urach, Germany

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: