Φιλήμων Τυλλιανάκης

Λοιπόν ενδύθητε… απεκδύθητε…

Μήνυμα: Φιλήμων Τυλλιανάκης
Ανάγνωσμα: Γαλάτας 4:17 – 5:2
8 Δεκεμβρίου 2019

Λοιπόν ενδύθητε... απεκδύθητε...

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: