Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Κοιτάζοντας ξανά το μεγάλο σχέδιο του Θεού

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Εφεσίους 1: 1-14
17 Μαρτίου 2019

Κοιτάζοντας ξανά το μεγάλο σχέδιο του Θεού

wallup.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: