Σωκράτης Αναστασιάδης

Η χάρη μέσα στις δοκιμασίες

Μήνυμα: Σωκράτης Αναστασιάδης
Ανάγνωσμα: Φιλιππησίους 1: 1-18
19 Ιανουαρίου 2020

Η χάρη μέσα στις δοκιμασίες

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: