Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Η βόλτα μας στην Εμμαούς

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Λουκάς 24: 13-35 & Ψαλμός 42
21 Αυγούστου 2022

Η βόλτα μας στην Εμμαούς

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: