Σπύρος Βίγκος

Η προαιώνια Χάρη και Σωτηρία

Μήνυμα: Σπύρος Βίγκος
Ανάγνωσμα: Β’ Τιμόθεο 1: 9-12
11 Δεκεμβρίου 2022

Η προαιώνια Χάρη και Σωτηρία

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: