Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Η πολιτική ατζέντα του χριστιανού

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Φιλιππησίους 3:17 – 4:1
21 Μαϊου 2023

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: