Φώτης Ρωμαίος

Η πανδημία και ο Παντοδύναμος

Μήνυμα: Φώτης Ρωμαίος
Ανάγνωσμα: Ρωμαίους 8: 18-31 & Β’ Τιμόθεο 1: 7
22 Μαρτίου 2020

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: