Χάρης Νταγκουνάκης

Η εκλογή του Θεού και η εκλογή του ανθρώπου

Μήνυμα: Χάρης Νταγκουνάκης
Ανάγνωσμα: Β’ Πέτρου 1: 3-11
28 Μαϊου 2023

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: