Φώτης Ρωμαίος

Η αντικατάσταση που ελευθερώνει

Μήνυμα: Φώτης Ρωμαίος
Ανάγνωσμα: Γαλάτας 1: 14
22 Απριλίου 2019

Το Μεγαλείο της Αντικατάστασης

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: