Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ευλογημένος ο Βασιλιάς κι ας μας ξαφνιάζει

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ματθαίος 21: 1-11
9 Απριλίου 2023

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: