Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ένας ύμνος στο Χριστό

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 1: 13-20
1 Σεπτεμβρίου 2019

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: