Γιώργος Π. Αλεξανδρής

ΕΛ ΚΑΝΑ: Ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Έξοδος 20: 1-5, 34: 1-14, Β’ Κορινθίους 11: 2
20 Ιανουαρίου 2019

ΕΛ ΚΑΝΑ: Ο Θεός που απαιρεί αποκλειστικότητα

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: