Φιλήμων Τυλλιανάκης

“Αταίριαστοι” κρίκοι σε μια γενεαλογία: Ραάβ η πόρνη

Μήνυμα: Φιλήμων Τυλλιανάκης
Ανάγνωσμα: Ιησούς του Ναυή 2: 1-22
13 Δεκεμβρίου 2020

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: