Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ας αντηχούν τραγούδια… γεννήθηκε ο Χριστός

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 1: 1-5
22 Δεκεμβρίου 2019

Ας αντηχούν τραγούδια s

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: