Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ανιχνεύοντας το μυστήριο των Χριστουγέννων

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Α’ Ιωάννου 1: 1-6
25 Δεκεμβρίου 2022

Ανιχνεύοντας το μυστήριο των Χριστουγέννων

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: