Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Τρεφόμενοι από τον Ιησού, ταϊζοντας με τον Ιησού

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Μάρκος 6: 30-44
31 Μαρτίου 2024

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: